Onderwijscheques

Voor gezinnen met een beperkt inkomen vormen onderwijskosten vaak een zware financiële last. Door onderwijscheques aan te bieden, hoopt OCMW De Haan je als ouder een financieel ruggensteuntje te geven tijdens de schoolcarrière van je kind(eren).

Een onderwijscheque kost je € 3, maar is € 10 waard en kan gebruikt worden om schoolkosten zoals uitstappen, schoolmaaltijden, boeken en schoolmaterialen te betalen. Deze cheques worden op naam van de leerling gemaakt en zijn uitsluitend geldig binnen de school. Onderwijscheques zijn bruikbaar in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs.

 

Wat kan je allemaal met onderwijscheques aankopen?

 • Verplichte uitgaven, vastgelegd in het schoolreglement
 • Schoolreizen en uitstappen
 • Sportdagen
 • Verplichte aankoop van boeken en werkmateriaal
 • Zwem– en turngerief van de school
 • Schoolmaaltijden

 

Wanneer kom je in aanmerking?

-        Ouder en kind zijn gedomicilieerd in De Haan               EN

-        Je hebt een verhoogde tegemoetkoming                       OF

-        Je ontvangt een leefloon of equivalent leefloon            OF

-        Je inkomen ligt binnen de vastgestelde grenzen

 

 

Welke documenten moet je zeker meebrengen?

 • Je identiteitskaart
 • Een geldig inschrijvingsbewijs voor het schooljaar 2018—2019 (op te vragen in de school).
 • Attest leefloon, IGO, attest toelage personen met een handicap toegekend door FOD Sociale Zekerheid
 • Attest schuldhulpverlening
 • Attest verhoogde tegemoetkoming geldend voor het jaar van de aanvraag
 • Recent aanslagbiljet personenbelasting (inkomsten 2016).