LOI Lokaal Opvanginitiatief voor de opvang van asielzoekers/vluchtelingen

Het OCMW De Haan heeft zoals vele steden en gemeenten en andere organisaties een samenwerkingsovereenkomst met Fedasil voor de opvang van een aantal asielzoekers aan wie materiële hulp wordt verleend en begeleiding.