Covid-19

 

Word jij financieel getroffen door hetcoronavirus? Ben je tijdelijk werkloos? Verdien je een pak minder? Kan je flexijobniet doorgaan? Kan je niet aan de slag als jobstudent? Lukt het jeniet meer om alle facturen op tijd te betalen? Aarzel dan niet omhulp te vragen.

OCMW De Haan ontving middelen van de regering omnoodzakelijke hulp te kunnen bieden aan mensen engezinnen die getroffen worden door de crisis. We hopenhiermee een zo breed mogelijk publiek te bereiken en nietenkel mensen die reeds gekend zijn bij onze diensten.

De toelage kan gebruikt worden voor hulp bij : huisvesting,energieverbruik, psychosociale hulp, gezondheid,digitale ondersteuning, onbetaalde facturen,levensnoodzakelijke behoeften en hulp voor gezinnenmet kinderen.

Het maximaal maandbedrag dat je mag hebben om gebruikte maken van de toelage hangt af van je gezinssituatie.Twijfel je of je beroep kan doen op deze maatregel? Neem danvrijblijvend contact op met de sociale dienst om jouw situatiete bespreken via 050 43 51 40